Υπάλληλος Συμπεριφορά

Η Simsen αποδίδει μεγάλη σημασία στην κατάρτιση του προσωπικού, την εταιρική κουλτούρα και την ομαδική ανάπτυξη των εργαζομένων, τη διενέργεια επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε νέο υπάλληλο, την αναγνώριση εξαιρετικών υπαλλήλων, τις τακτικές δραστηριότητες του προσωπικού, την ενίσχυση της συνοχής του προσωπικού.

Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)

Πολιτική απορρήτου